Turneringsplatser

Spelar du pokerturneringar online, är det ofta fysiska platser i fortsatta turneringar som delas ut som priser. Det gäller inte minst Sverige och Finland. Dessa regler som vi hos pokerspel.info presenterar i denna turneringsguide skall ses som ett bra exempel på vad som gäller för sådana turneringsplatser tillika vinster. De avser just finska monopolet.

Pristurneringar

I samband med internetregistreringen till en satellitturnering ska spelaren i de turneringsspecifika anvisningarna kontrollera när pristurneringen, eller eventuella flera pristurneringar, arrangeras och på så sätt fastställa sina möjligheter att delta i turneringens fortsättningsskede på den angivna platsen. Turneringarna riktas alltid till en viss turnering.

Regeln vid spelförbud

Om kunden på eget eller den fysiska spelplatsens initiativ har spelförbud och inte är berättigad att delta i spelet i den fortsättningsturnering som erbjuds som pris i satellitturneringen, är han inte berättigad att registrera sig till den ifrågavarande satellitturneringen på internet.

Sälja turneringsplatsen

En spelare som vinner en turneringsplats har inte rätt att sälja, byta bort eller överföra turneringsplatsen till någon annan, och inte heller utnyttja den på något annat sätt än genom att spela den.

Viktiga regler för satellitturneringar och frånvaro

En i internetspel påbörjad satellitturnering och under den vunna turneringsplatser i en fortsättningsturnering som spelas på en fysisk spelplats anses vara det ifrågavarande turneringsspelets fortsättning. Därför ska spelaren i god tid på det i turneringsanvisningen nämnda datumet och klockslaget infinna sig på spelplatsen där fortsättningsturneringen arrangeras.

Om spelet börjar och spelaren inte är på plats anses han frånvarande och hans spelmarker placeras som insatser i spelet. Då kan spelaren ansluta sig till turneringen även om han är försenad, förutsatt att han har spelmarker kvar.

Kostnadsansvar och representation

En spelare som vunnit en turneringsplats ansvarar själv för samtliga eventuella andra kostnader som spelet kräver. En vunnen turneringsplats innefattar inte och spelarrangören ersätter inte exempelvis rese-, logi-, inträdes- eller andra kostnader om inte annat anges.

En spelare som vunnit en turneringsplats kan inte vid spelevenemanget representera någon registrerad förenings, företags, varumärkes eller dyliks namn med undantag av spelarrangören eller annat företag som eventuellt anges separat.

Fortsättningsturneringsplatser

De fortsättningsturneringsplatser som spelas utanför spelarrangörens internetspeltjänst omfattas alltid av egna regler som skiljer sig från reglerna som gäller för internetspelen. Vid exempelvis de turneringsspel som spelas på Casino Helsinki gäller Grand Casino Helsinkis allmänna regler, anvisningar och insatsgränser för poker- och kasinospel.

Om spelaren vinner fler än en fortsättningsturneringsplats till samma turnering kan han endast utnyttja en fortsättningsturneringsplats. Eventuella extra fortsättningsturneringsplatser ersätts inte till spelaren förutom i undantagsfall där spelaren inte direkt har kunnat påverka den vunna platsen.

Exempel vid vinst av en turneringsplats

Exempelvis om spelaren redan har vunnit en plats i turneringen X och spelar en turning med biljetter både till turneringen Y och turneringen X. Spelaren placerar sig i turneringen så att han återigen har en plats i turneringen X, vilket ger honom två platser i samma turnering, och i det fallet ersätts spelaren inom fem arbetsdagar för den senare platsen genom att en eurosumma som motsvarar värdet på platsen betalas in på spelkontot.

Inlösning av turneringsplatser som du har vunnit

Inlösningen av turneringsplatser på en fysisk spelplats sker alltid separat i enlighet med turneringsanvisningarna, men ändå på så sätt att en person som är berättigad till en fortsättningsturneringsplats alltid ska kunna identifieras på ett pålitligt sätt. Spelare som deltar i turneringen ska vara beredda att vid inlösning av turneringsplatsen uppvisa en officiell identitetshandling såsom ID-kort, körkort eller pass