Avbrutna pokerturneringar: kompensation

Kompensationsanvisning som gäller samtliga turneringskompensationer och åsidosätter turneringsspecifika anvisningar. I den här anvisningen finns regler för hur enskilda turneringar kompenseras vid avbrott.

Anvisningen gäller emellertid inte problem som enskilda spelare stöter på eller avbrott i turneringar på grund av dessa, eftersom dylika enskilda fall behandlas via kundtjänsten som normala kundreklamationer.

Kompensationsanvisningen för turneringar är därför mera omfattande. Den gäller antingen för en turnering som för systemets del avbrutits helt eller en turnering som spelarrangören i ett senare skede har fastställt som avbruten.

Turneringen kan anses ha avbrutits även i efterhand om det i turneringen har uppkommit en allvarlig brist eller till exempel om största delen av de deltagande kunderna har stött på problem eller till och med varit förhindrade att spela turneringen till slut. Då kan spelarrangören i efterhand ange tiden då turneringen anses ha avbrutits.

 1. Om den avbrutna turneringen innehåller ett pris eller priser (t.ex. ett fast turneringspris eller en titel), som enligt spelarrangören  förutsätter att turneringen startas på nytt eller fortsätter vid en tidpunkt som meddelas senare, kan spelarrangören i stället för en finansiell kompensation erbjuda en motsvarande ny turnering eller återuppta turneringen på nytt vid en tidpunkt som arrangören meddelar. Då ska emellertid alla berörda spelare informeras via den e-postadress spelarna angett minst 24 timmar innan turneringen börjar om från början/startar på nytt från den avbrutna situationen.
 2. Om spelarrangören är tvungen att avbryta en pokerturnering   (när som helst och av vilken orsak som helst, också utan tekniska orsaker), kompenseras alla spelare i turneringen för alla insatser som de gjort under spelets gång (buy-in samt eventuella addons och rebuys). Spelarna meddelas separat i speltjänsten om turneringar som spelarrangören avbrutit.
 3. Som avbrutna turneringar räknas endast de turneringar där man har hunnit dela ut kort till spelarna minst en gång.
 4. Spelarrangören  bestämmer om kompensation inom en vecka från den avbrutna turneringen.

Heads-Up (1vs1)-turneringar

Båda spelarna får tillbaka hela sin buy-in (både den andel som legat i potten och husets andel som betalats i form av rake)

Alla Sit’n’Go-turneringar

 1. Spelare som fallit ur turneringen innan den avbryts är inte berättigade till kompensation.
 2. De spelare som är kvar i turneringen när den avbryts får kompensation enligt följande villkor:
  • Buy-in (den andel som gått till potten och husets andel som betalats i form av rake) kompenseras
  • Varje spelare får en lika stor andel av potten, som delas mellan spelarna

Tidsbestämda turneringar (eng. MTT) med garanterat pris

Om turneringen avbryts innan någon av spelarna fått ett penningpris kompenseras spelarna enligt följande anvisningar:

 • Om turneringen fortfarande är i rebuy-skedet omfattar kompensationen alla insatser i potten, genomförda rebuys och eventuella addons. Med andra ord inkluderas inte garantipriset i kompensationen.
 • Om turneringens rebuy-/addon-tid har gått ut är den prispott som omfattas av ersättningen antingen den prispott som ackumulerats av buy-ins, rebuys och addons eller den garantipott som erbjudits i turneringen. Kompensationen bestäms i denna situation enligt vilken av dessa potter som är större.
 • Spelare som fallit ur turneringen före avbrottet är inte i någon av de ovan nämnda situationerna berättigade till kompensation.
 • De spelare som är kvar i turneringen när den avbryts får kompensation enligt följande villkor:
  • Buy-in (den andel som gått till potten och husets andel som betalats i form av rake) kompenseras till de spelare som var med i turneringen vid avbrottstidpunkten och
  • Den andel som är kvar i prispotten delas mellan spelarna:
   • 50 procent delas jämnt mellan de spelare som är med i turneringen vid avbrottstidpunkten
   • 50 procent delas mellan de spelare som är med i turneringen vid avbrottstidpunkten i samma förhållande som de hade spelmarker vid tidpunkten för avbrottet

Om turneringen avbryts i en situation där placeringar som berättigar till penningpriser redan har uppnåtts

 • Spelare som fallit ur turneringen innan den avbryts är inte berättigade till kompensation.
 • De spelare som är kvar i turneringen när den avbryts får kompensation enligt följande:
  • Buy-in (den andel som gått till potten och husets andel som betalats i form av rake) kompenseras
  • Alla spelare som är kvar i turneringen vid avbrottstidpunkten får det penningpris som skulle ha erbjudits som nästa pris vid tidpunkten för avbrottet (om fler än två spelare är kvar)
  • Av den del som återstår av prispotten delas 50 procent lika mellan alla spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet och återstående 50 procent i förhållande till antalet spelmarker mellan de spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet.

Tidsbestämda turneringar (eng. MTT) utan garanterat pris

Om turneringen avbryts innan någon av spelarna fått ett penningpris kompenseras spelarna enligt följande anvisningar:

 • Spelare som fallit ur turneringen innan den avbryts är inte berättigade till kompensation.
 • De spelare som är kvar i turneringen när den avbryts får kompensation enligt följande:
  • Buy-in (den andel som gått till potten och husets andel som betalats i form av rake) kompenseras
  • Av den del som återstår av prispotten delas 50 procent lika mellan alla spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet och återstående 50 procent i förhållande till antalet spelmarker mellan de spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet.

Om turneringen avbryts i en situation där placeringar som berättigar till penningpriser redan har uppnåtts

 • Spelare som fallit ur turneringen innan den avbryts är inte berättigade till kompensation.
 • De spelare som är kvar i turneringen när den avbryts får kompensation enligt följande:
  • Buy-in (den andel som gått till potten och husets andel som betalats i form av rake) kompenseras
  • Alla spelare som är kvar i turneringen vid avbrottstidpunkten får det penningpris som skulle ha erbjudits som nästa pris vid tidpunkten för avbrottet (om fler än två spelare är kvar)
  • Av den del som återstår av prispotten delas 50 procent lika mellan alla spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet och återstående 50 procent i förhållande till antalet spelmarker mellan de spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet.

Turneringar vars prispott antingen helt eller delvis består av något annat än penningpriser (till exempel satellitturneringar till online-/liveturneringar)

Om turneringen avbryts innan någon av spelarna fått ett pris, kompenseras spelarna enligt följande anvisningar:

 • Om turneringen fortfarande är i rebuy-skedet omfattar kompensationen alla insatser i potten, genomförda rebuys och eventuella addons. Med andra ord inkluderas inte garantipriset i kompensationen.
 • Om turneringens rebuy-/addon-tid har gått ut är den prispott som omfattas av kompensationen antingen den prispott som ackumulerats av buy-ins, rebuys och addons, eller den garantipott som erbjudits i turneringen, (som garantipott räknas också t.ex. värdet av ett pris som består av något annat än pengar). Kompensationen bestäms i denna situation enligt vilken av dessa potter som är större.
 • Spelare som fallit ur turneringen före avbrottet är inte i någon av de ovan nämnda situationerna berättigade till kompensation.
  • De spelare som är kvar i turneringen när den avbryts får kompensation enligt följande villkor:
   1. Buy-in (den andel som gått till potten och husets andel som betalats i form av rake) kompenseras.
   2. Den andel som är kvar i prispotten delas mellan spelarna:
    • 50 procent av den prispott som erbjuds delas jämnt mellan de spelare som är med i turneringen vid avbrottstidpunkten
    • 50 procent delas mellan de spelare som är kvar i spelet vid avbrottstidpunkten i samma förhållande som de hade spelmarker vid tidpunkten för avbrottet.

Om turneringen avbryts i en situation där placeringar som berättigar till priser redan har uppnåtts

 • Spelare som fallit ur turneringen innan den avbryts är inte berättigade till kompensation.
  • De spelare som är kvar i turneringen när den avbryts får kompensation enligt följande:
   • Om garantipriset eller en del av detta består av något annat än ett penningpris (t.ex. en turneringsplats), omvandlas det aktuella priset till pengar i prispotten enligt ett värde som spelarrangören meddelat före turneringen.
   • Buy-in (den andel som gått till potten och husets andel som betalats) kompenseras.
   • Av den del som återstår av prispotten delas 50 procent lika mellan alla spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet och återstående 50 procent i förhållande till antalet spelmarker mellan de spelare som var med i spelet vid tidpunkten för avbrottet.