Diskvalificering av spelare

Spelarens prestation i pokerturneringen och den preliminära placeringen som anges i slutresultatet kan diskvalificeras/förklaras ogiltig utifrån orsaker som nämns i spelarrangörens regler och spelanvisningar. En spelare kan diskvalificeras till följd av ett brott mot reglerna, antingen under turneringen eller efter den.

Om diskvalificeringen sker under turneringen hindras den diskvalificerade kunden från att spela under senare skeden av pokerturneringen, och när turneringen är över förklaras det uppnådda resultatet ogiltigt (spelare som eventuellt placerat sig lägre än den diskvalificerade spelaren flyttas en placering uppåt i slutresultaten).

Om spelaren diskvalificeras först efter turneringen behandlar spelarrangören inte enstaka händer under pokerturneringen  där den diskvalificerade spelaren har varit delaktig, utan den enda gottgörelsen är att i slutresultaten flytta spelare som eventuellt har placerat sig lägre än den diskvalificerade spelaren en placering uppåt (andra krav på gottgörelser för turneringen behandlas inte).

Om den diskvalificerade spelaren i turneringens preliminära slutresultat har nått en placering som gett ett penningpris eller annat pris, gottgörs från fall till fall spelare som placerat sig under den diskvalificerade spelaren och som flyttas till placeringar som ger penningpris eller andra pris.

Gottgörelsen innebär antingen penningpris eller en ändring av ett eventuellt annat pris (t.ex. en fortsättningsturneringsplats som berättigar till liveturnering) så att det motsvarar den nya placeringen. Totalvärdet för gottgörelsen motsvarar dock alltid det penningvärde som anges i de slutgiltiga resultaten.